Branninnstruks

Varsle – alle som befinner seg i miljøet skal varsles, bruk manuelle meldere der det finnes. Ring 110.

Redde – hjelpmennesker som trenger hjelp til nærmeste sikre sted.

Slukke – bruk nærmeste slokkemateriell, ikke forlat brannstedet med engang da brannen kan starte igjen. Ikke utsett deg selv for unødvendig risiko.

Ved brannalarm (og selv om alarmen opphører etter kort tid) skal leietakere følge oppmerket rømningsvei ut av eiendommen, gå ned Blomstertrappen og bli stående samlet på Samlingsplassen i krysset Rådhusgata og Rosenkrantz’ gate. Dette inntil annen beskjed blir gitt av koordinator eller brannvesen.