Byggearbeid

 

I forbindelse med legging av varmekabler i fortau langs ØvreVollgate, er vi nødt til å stenge garasjen i Rådhusgata 27 for trafikk i 12timer.

 

Arbeidene vil foregå lørdag 3. oktober i tidsrommet 08.00-20.00.

 

Det vil kunne gås i samt til og fra garasje til fots, men det vil ikke være mulig å kjøre biler ut/inn i tidsrommet arbeidene foregår.

 

Vi ber om at dette informeres videre internt hos leietakere som leier flere parkeringsplasser.

 

Vi beklager ulempene arbeidet måtte medføre.

Arbeid utenfor inngangsparti R27 i uke 39 og 40, i forbindelse med reparasjon av varmekabler under hellene.

Støyende arbeid kan forekomme i denne perioden.

Det nye inngangspartiet til Rådhusgata 27 er nå åpent.

Karuselldøren er åpen i tidsrommet 08.00-16.00.

Inn- og utgang utenom denne tiden er via sidedøren. Man trenger kort og kode etter kl. 19.00 for å komme ut.

Hvis problemer med å komme seg ut, ring Vectrocon vakttelefon 948 77 777.