Garasje

Det er 75 parkeringsplasser i eiendommen fordelt på fire plan – fra 1G til 4G.

Dette er parkeringsplasser forbeholdt leietakere som inngår egne parkeringsavtaler. Administrasjonsansvarlig hos leietaker kan kontakte Anthon B. Nilsen Eiendom (tlf. 24 14 54 90, e-post: kundesenter@abne.no) for å høre om leie av eventuelt ledige plasser. Selv med et operativ signalanlegg i garasjen, ber vi om at det kjøres varsomt ved inn- og utkjøring da både syklister og gående bruker garasjen.

Lading el-biler

Det elektriske anlegget i garasjen er ikke dimensjonert for lading av el-biler. Med unntak av 5-6 el-biler som har fått spesiell tillatelse til dette, er det ikke tillatt å lade uten gårdeiers aksept. Dette grunnet sikkert for å unngå varmegang i det elektriske systemet. Ta gjerne kontakt med kundesenter@abne.no om det er spørsmål vedr. dette.