Kildesortering

Vi har som målsetting at mest mulig avfall som kommer fra våre bygg skal kildesorteres. Gårdeier har høyt fokus på miljøet og ved hjelp aven felles miljøstasjon, håper vi våre leietakere vil hjelpe til med å kildesortere for å opprettholde et godt miljø. Kildesorteringen er delt inn i følgende fraksjoner: papp, papir, plast, elektrisk avfall, glass, metall, spesialavfall og restavfall.
Resirkulering av organisk avfall (grønn pose) kan kastes i kantinens matavfall (kjøledunk) i kjelleretasjen. Dette forutsatt at mengdene ikke kommer i konflikt med kantinevirksomheten. Det er viktig at grønne poser benyttes til dette.
Vi gjør samtidig oppmerksom på at søppelrommet i inngangspartiet i 1. etg. ikke er et låst rom, dvs. at alle har tilgang til rommet. Om konfidensielle dokumenter kastes her, bør de makuleres i forkant.

Ved spørsmål, ta kontakt med vaktmester.