Alarm ØV13

For å komme videre inn i bygget, må man ha adgangskort. Gjester slippes inn via callinganlegg.