Heiser ØV13

Merk: Med hensyn til smittevern Covid-19, maks 2 personer i heisen om gangen.

Eiendommen er utstyrt med 1 personheis og 1 vareheis.  Begge heiser er koblet til godkjent alarm mottak. Ved heis stopp, trykk på alarmknappen, og du vil komme i kontakt med personell som sender hjelp. Tjenesten er tilkoblet 24/7.