Alarm ØV7

Bygget er utstyrt medskallsikring og adgangskontroll. Mellom klokken 8:00 og 16:00 vilhovedinngangen være åpen for ansatte og gjester inn til resepsjonsområdet.

For å komme videre inn i bygget, må man ha adgangskort. Det sammegjelder arbeid utenfor normal arbeidstid. Alle gjester vil bli registrert vedservicesenteret like innenfor inngangspartiet i 1. etasje. Gjester møtes/hentes i resepsjonsområdet.